Messier 57 Ringtågen

Dette er en planetarisk tåge i stjernebilledet Lyren, hvis hovedstjerne er Vega, der engang var målestok for lysstyrke, så den er ca 0.0.

M57 kan være meget svær at finde i en lille kikkert, da den er ret lille, kun 2.5 bueminutter og lysstyrken er 9.0. afstanden er 2300 lysår, så den er ca 1.7 lysår i diameter.

billederne herunder er taget med STL11000M og RCX400,12"  og processeret forskelligt.

der er brugt 6 Lum, 2 Rød, 2 Grøn og 2 Blå optagelser a 4 min.

de første 3 er med PixInsight og i 1:1 men croppet til halvstørrelse på hver led

normal processering:

med Unsharp Mask:

med deconvolution 2oo iterationer på L, R, G og B:

og så en Hubbleversion scaleret ned til sammenligning:

 Processeret med Photoshop Elements og i 1:2 så man kan se omgivelserne: