Messiers 110 Objekter

Disse kan deles i forskellige kategorier som er:

1. stjernerester i form at planeratiske tåger eller supernova-rest. M1 Krappetågen i Tyren er en supernova-rest, M27 Håndvægtetågen ,

M57 ringtågen i Lyren, M76 den lille håndvægtetåge i Tvillingerne,  M97 Ugletågen i Store Bjørn udgør denne gruppe på 5 objekter:

2:  åbne stjernehobe består af en gruppe stjerne der er dannet samtidig af en sky af gas og støv og hvor resten af denne er blevet blæst væk af de nydannede stjerne.

Der findes 28 af disse. Den mest kendte er nok Syvstjernen = M45 der iøvrigt består af ca 550 stjerne; men det er kun de 7 der er synlige med det blotte øje.

3: Tåger: her menes der så tåger i form af store lysende skyer af gas i form at brint, helium, ilt og flere grundstoffer hvoraf nogle findes i form at støv.

 De er en del af stder hvor der dannes nye stjerner. Disse er M42 + M43 der danne Oriontågen og M78 som også ligger i nærheden,

 M8 Lagoon nebula, M16 Ørnetågen, M17 Svanetågen, M20 Trifiedtågen hører også til denne gruppe

5: Kugleformede Stjernehobe der er store samlinger af stjerne der kredser omkring vores egen galakse mælkevejen.

 De  feste befinder sig ind imod centrum af galaksen set fra jorden. Der er 29 af disse i kataloget hvoraf M13 i Herkules er en af de største.

6: Galakser: 41 findes der af disse i kataloget og de findes hovedsagelig i den anden halvdel. Det er dog typisk galakser med klart lysende kerner som Messier har fundet. 

7: dobbeltstjerner: der er kun et af disse objekter nemlig M40.

 Dobbelstjerner kan være rigtige dobbeltstjerne der kredser om hinanden eller blot visuelle dobbeltstjerner der bare befinder sig i samme retning.