Roys hjemmeside


Gå til indhold

NGC 1-2000

fotos > RCX400

NGC869 er den ene del af Dobbelt hoben der findes i Perseus.Diameteren er 30' og lysstyrken er 4.5, så den er faktisk synlig med det blotte øje på en god aften. Denne hob er også en del af Herschel400 kataloget. der er brugt 22 optagelser til dette billede. Vi er tæt på mælkevejens plan og kigger ca 90 grader i forhold til centrum. Den blev opdaget af Hipparchus i år 130 før Kristi fødsel. (det er ham stjernekortlægningssatelitte er opkaldt efter). Herschel har så senere også opført den i sit katalog som VI 33.

NGC884 er så den anden halvdel af Dobbelt hoben. Den ligger lige øst for NGC 869, hvilket dens nummer også antyder. Den er også 30' i diameter og har lysstyrke 4.5. Der er nogle få gule stjerner og en masse blå. Der er brugt 54 optagelser til dette billede. Den blev også opdaget af Hipparchus i år 130 før Kristi fødsel. Herschel kaldte den VI 34.

Dette er Galaksen NGC891, der også er en del af Herschel400. Jeg har kun fået 15 optagelser til dette billede, og der er klart for lidt. Den ligger i den østligste del af Andromeda, og det er en spiralgalakse der ses lige fra kanten. Det kraftige støvbånd ses tydeligt som det spærrer for lyset fra centralplanet. Kernen kan således ikke ses, hvilket er årsagen til at Messier ikke opdagede denne Galakse. Den er 13,5' i diameter og lysstyrken er 11.5.

NGC1055 er også en galakse der ses næsten edge on. Den har en lille smule hældning: men ikke nok til at man kan ses centeret. Den har lysstyrke 11.5. Der er brugt 27 optagelser til dette billede. Den ligge i Cetus lidt til venstre for stjernen Delta Ceti (mag 4.1)

NGC1501 er en planetarisk tåge. Den er ikke ret stor, kun 56¨, så lige under et bueminut. lysstyrken er kun 13.5, så den er svag. Det ligner en blågrøn kugle med en central stjerne. Den ligger i Carmelopardal, så højt imod nord, at den kan ses hele året i Danmark. Der er kun brugt 10 optagelser til dette billede. Den kunne nok blive lidt pænere med flere optagelser. Den er en del af Herschel400. Jeg har faktisk også et billede med 25 optagelser, men det er ikke bedre :-(. Den blev opdaget i 1787 af Frederich Herschel med en 18 tommer (45 cm) spejlkikkert.

NGC1502 er en åben hob, der ligger tæt på NGC1502 også i Carmelopardalis, idet den ligger 1.7 grader stik nord for. Den er kun 8' og har lysstyrke 5.5, så Messier burde have opdaget det. Istedet blev det så igen Friedrich W. Herschel der opdagede den i 1787, samme år som NGC1501. Der brugt 3 optagelser til dette billede. med lidt flere optagelser, ville der nok have været lidt flere svage stjerner med. Den er også en del af Herschel400.

M1 hedder også NGC1952, så den er vist tidligere.

NGC1977 eller "Running Man" tågen. ligger i Orion, lige over M42/M43. Den er ikke en del af Herschel400. Men Herschel opdagede den i 1786. Den er ca 40' * 25' i størrelse, så lidt større end billedet her. Der er gået 21 optagelser til billedet. Der er ikke opgiver nogen lysstyrke for dette objekt.


Retur til indhold | Retur til hovedmenu